What are you looking for?

Tá Dánlann Gerard Dillon ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste ag lorg iarratais ó ealaíontóirí idir nua agus bhunaithe ar mhaith leo taispeántas a dhéanamh i gclár nua spreagúil i nDánlann Dillon 2020.

Is féidir cur isteach le haghaidh seó aonair nó mar chuid de ghrúpa. 

Má tá suim agat ba chóir féachaint ar ár suíomh idirlín www.culturlann.ie agus CV, moladh taispeántais agus sampla d’íomhánna a chur chuig bronagh@culturlann.ie  nó sa phost chuig:

An Painéal Amharc-Ealaíon, Dánlann Dillon, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Bóthar na bhFál, An Cheathrú Ghaeltachta, BT12 6AH.

Dáta deiridh d’iarratais ná 1 Meán Fómhar 2019.