What are you looking for?


Tabhairt Cuairt Orainn

Ranganna agus Cúrsaí

Bíonn ranganna agus cúrsaí éagsúla á reachtáil ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich le linn na bliana. Cuirtear ranganna Gaeilge ar fáil, ceardlainne ealaín agus ranganna aclaíochta ar nó Pilates agus Yoga fosta.

Get in touch

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg