What are you looking for?

Fáilte go Cultúrlann McAdam Ó Fiaich!

Opening Hours
Luan - Aoine: 9:30am - 5:30pm
Satharn: 9:00am - 5:00pm
   

Tabhair Cuairt Orainn

Ranganna Gaeilge

Forbraítear scileanna cumarsáide agus féinmhuinín agus tú ag foghlaim teanga ar bith. Tá an Ghaeilge fite fuaite le cultúr agus le hoidhreacht na hÉireann, agus tugann foghlaim na Gaeilge léargas dúinn faoinár dtimpeallacht. Ó logainmneacha go seanfhocail, tabharfaidh tú faoi deara go n-imríonn an Ghaeilge tionchar láidir ar go leor leor gnéithe den ghnáthshaol anseo.

Déan Teagmháil Linn

ACNI 3 theangach.jpg
Foras na Gaeilge
Comhairle Bhéal Feirste.jpg
Department of Communities.png
Ciste.jpg
heritage fund.jpg