What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 13 Meith 2024
Dáta: 2 Déar 25 Iúil 2024
Am:

Déanann taispeántas Janice Cherry atá le teacht, ‘Torsos: Vulnerability and Resilience’, iniúchadh ar choincheap na cuimhne sinsear trí léiriúcháin de thorsos baineann.

Díríonn an bailiúchán dealbh ceirmeach ar thráma, easpa cumhachta agus leochaileacht atá cothrom le teacht aniar, dóchas agus grá. Is soithí iad na foirmeacha baineanna a shealbhaíonn rúin, cuimhní cinn, tráma agus pian.

Ní éilíonn siad gnéithe sainaitheanta toisc go bhfuil ábharthacht uilíoch ag baint leo. Léiríonn na dealbha tionchair na fionnachtana seandálaíochta agus na gcorp portaigh agus déanann siad iniúchadh ar theoiric Carl Jung maidir leis an Neamhfhiosach Comhchoiteann.

Déanann an saothar reatha seo machnamh ar eolas, scileanna agus athléimneacht a roinnt le dúshláin agus le tráma an tsaoil a chuirtear ar aghaidh trí chuimhne ár sinsear. Táimid i mbaol éifeachtaí tráma ach tá cumas ollmhór againn chun dul i ngleic leis.

Iarrtar ar an lucht féachana machnamh a dhéanamh ar an méid a chuir a sinsir féin lena gcumas uathúla ár leochaileachtaí agus ár láidreachtaí a shárú agus a cheiliúradh trínár dtaithí dhaonna chomhroinnte.