What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 13 Meith 2024
Dáta: 2 Déar 25 Iúil 2024
Am: 7pm

Cuirfidh “Cad a Chuir Bac Ort?” saothár nua i láthair ag eascairt as an rannpháirtíocht leanúnach in obair le hábhair ón eispéiris san am a chuaigh thart agus san am i láthair, spásanna poiblí agus príobháideacha.

Cruthóidh na deilbh agus na líníochtaí balla-bhunaithe seo sraith de shocruithe a chomhcheanglaíonn súgradh agus teannas le chéile mar aon ní amháin, agus iad á n-iniúchadh ar fud raon leathan ábhar tí agus neamhthí.

Ag tagairt do m’eispéiris phearsanta i gcórais oideachais, ós rud é gur cuid lárnach de m’fhorbairt é súgradh duine néar-éagsúlachta, spreagann na líníochtaí dealbhóireachta seo smaointe pearsanta ar éalaithe, ar idirghabháil agus ar struchtúr mar go dtacaíonn codarsnacht an teannais le gach comhdhéanamh ábhar aonair.

Spreagann na deilbh agus na líníochtaí seo sinn a athcheangal lenár ndearcadh ar an gcaoi a ndéanaimid súgradh agus iniúchadh laistigh de mhúnlaí oideachais.