What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 18 Ean 2024
Dáta: 2 Céad 27 Márta 2024
Am: 16:00 - 17:00

Tá Airneál na nÓg faoi stiúr Róise Ní Mhurchú agus bheirfidh sé deis do pháistí tumadh sa cheol.

Beidh réimse gníomhaíochtaí ag deánamh forbairt ar scileanna na bpáistí sna healaíona agus cultúr gaelach le béim faoi leith san fhéadóg stáin agus amhránaíocht.

£30 don téarma iomlán. Déan teagmháil le enimhuireagain@culturlann.ie le clárú.