What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Luan 15 Lún 2022
Am: 10:00am - 3:00pm
Costas: £20 - £30

Seachtain shultmhar do phaistí óga a thabharfaidh deis dóibh a gcuid scileanna a fhorbairt agus a muinín a ardú trí mheán na drámaíochta, na hamhránaíochta agus an chairdis. Fóirsteanach do pháistí R1- R7.

 

15|08|22 - 19|08|22

10:00am - 3:00pm 

£20 an pháiste  | £30 do bheirt