What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Aoine 24 Meith 2022
Am: 12:00pm - 2:00pm
Costas: Saorchead

Tá muid ar bís go mbeidh seisiún speisialta na mban againn sa chaifé ar an Aoine dheireanach de gach mí mar aitheantas ar thábhacht, ar thallann agus ar ról na mban in earnáil an cheoil thraidisiúnta. Fáilte roimh chách, buailigí isteach orainn!