What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 7 Beal 2022
Am: 10:00am - 3:00pm
Costas: £15

Tá Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ag reáchtáil Dianchúrsa Gaeilge. Is bealach iontach é dianchúrsa le cur go mór le do chuid scileanna tean- ga taobh istigh d’achar ama gairid.

Cúrsa spreagúil eolasach a bheidh ann agus bíodh geall go gcothóidh an cúrsa seo muinín ionat as do chumas
Gaeilge.


Is iad na leibhéil atá againn:
Bunrang – Meánrang – Ardrang

Titfidh an cúrsa amach sa Chultúrlann.