What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Déar 31 Márta 2022
Am:

Seo chugaibh ár achmhainn bunaithear sláinte! Tá an acmhainn seo lán le deiseanna idirghníomhacha don teaghlach ar fad. Tá do shláinte fhisiciúil agus do shláinte mheabhrach ríthábhachtach! Beimid ag díriú ar dhóigheanna sultmhara leis seo a dhéanamh. Beidh an acmhainn seo faisnéiseach agus oideachasúil le gníomhaíochta bunaithe ar Churaclam na Bunscoile ón Bhonnchéim go dtí Eocharchéim 1&2.

Faigh ábhar acmhainne anseo.