What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Am: 7pm
Costas: £30

Cuirfidh muid tús arís le téarma nua ranganna Gaeilge sa Chultúrlann ar an 15/09/2021. Cuirfear cúrsa 10 seachtaine ar fáil a chuimsíonn bunrang, meánrang agus rang comhrá. Tá táille £30 ar an chúrsa.

Is féidir tuilleadh eolais a lorg ach teagmháil a dhéanamh le
sinead@culturlann.ie

Cúrsa 10 seachtaine

2x seisiún 40 bom

ZOOM