What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Aoine 27 Lún 2021
Am: 8:30pm
Costas: https://culturlann.ticketsolve.com/shows/1173612904

Tá cáil ar Shlam Filíochta Liú Lúnasa mar an t-aon chomórtas slam filíochta trí Ghaeilge sa tír agus i mbliana beidh fáilte roimh dhaoine fud fad na cruinne a n-iarratais a sheoladh isteach chugainn go digiteach don oíche mhór filíochta a bheas á reáchtáil againn an 27 Lúnasa. Bhí rath ar dóigh ar an chur chuige seo anuraidh agus tá muid ag dúil go mór bhur n-iarratais a fheiceáil arís i mbliana agus sibh san iomaíocht do dhuaischiste de £800. Téigí i mbun cumadóireachta!

Tuilleadh sonraí gan mhoill