What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 26 Lún 2021
Dáta: 2 Aoine 27 Lún 2021
Dáta: 3 Sath 28 Lún 2021
Am: 11am-1pm
Costas: £15

Mar chuid de Fhéile Liú Lúnasa, tá Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ag reáchtáil Dianchúrsa Gaeilge 3 lár ar líne ar ZOOM. Is bealach iontach é dianchúrsa le cur go mór le do chuid scileanna teanga taobh istigh de thréimhse ghairid ama. Cúrsa spreagúil lán eolais a bheidh ann agus bíodh geall go gcothóidh an cúrsa seo muinín ionat do chumas sa Ghaeilge a thabhairt go leibhéal eile.

Beidh na leibhéil seo a leanas ar fáil: Bunrang – Meánrang – Rang Comhrá

26/08/21 - 28/08/21