What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Luan 30 Lún 2021
Am:
Costas: Saorchead

An maith leat a bheith ag léamh? Ar mhaith leat bualadh le daoine agus dreas comhrá a dhéanamh ar leabhair? Más é sin an cás, déan teagmháil le Fionnuala ag fionnuala@Culturlann.ie le clárú. Fáilte roimh achan duine.

 30/08/21 

Jimín Mháire Thaidhg le Padraig Ó Siochfhradha (An Seabhac)