What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Domh 20 Meith 2021
Am:

Tá Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ag cuardach grianghraif oiriúnacha do thaispeántas atá le teacht ag comóradh 30 bliain ó bunaíodh an t-ionad.

Má thagann tú ar sheanghrianghraif ar bith le linn shéasúr na féile agus tú san áiléar nó sa seomra spártha, seol ríomhphost chuig deirdre@culturlann.ie nó cuir iad i gclúdach marcáilte “Griangraif 1991-2021”, Foireann Oidhreachta, Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, BT12 6AH.

I measc na ngrianghraf oiriúnach bheadh imeachtaí sa Chultúrlann nó gníomhaíochtaí i gceantar na bhFál a chuimsíonn oidhreacht an phobail sa tréimhse stairiúil seo. Déan cinnte sonraí teagmhála iomlána a sholáthar le do ghrianghraif.

Tá sé ar intinn ag foireann oidhreachta na Cultúrlainne cnuasach a chur ar líne de thríocha grianghraf a thugann léargas fíorshuimiúil ar stair agus ar oidhreacht na Cultúrlainne i gcaitheamh na mblianta. Tá an tionnsadal seo maoinnithe ag Ciste Oidhreachta an Chrannchuir Náisiúnta.