What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Aoine 26 Feabh 2021
Am:

A chairde, bliain úr faoi mhaise daoibh agus tá súil againn go bhfuil sibh uilig in bhur sláinte! Cuireann sé lúcháir orainn Comórtas Filíochta Chultúrlann Mc Adam Ó Fiaich 2021 a fhógairt agus cuirfear fáilte romhaibh uilig go léir a bheith páirteach ann.

Ó tharla go bhfuil Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich 30 bliain ar an fhód i mbliana, agus go bhfuil muid ag ceiliúradh oidhreacht na mblianta sin, is í ‘OIDHREACHT’ an téama atá socraithe againn do chomórtas na bliana seo.


Sin é príomhthéama an chomórtais, ach mar sin féin cuirfear fáilte roimh dhánta ar do rogha ábhar, agus i do rogha teanga.

Féach mionsonraí faoin chomórtas ar an phóstaer cheangailte. Agus ádh mór oraibh!
Bígí linn!

Féach ar na treoirlíntí anseo

Foirm Iontrála

 

Tuilleadh Eolais: caoimhin@culturlann.ie