What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 22 Aib 2021
Dáta: 2 Déar 24 Meith 2021
Am: 6:00pm
Costas: Saorchead

Tá ranganna amhránaíochta na Cultúrlainne ar na bacáin arís! Dírítear go príomha ar amhráin Ghaeilge ar an sean-nós arna gcóiriú ag Doimnic Mac Giolla Bhríde, an ceoltóir iomráiteach a bhfuil Corn Uí Riada bainte aige. Beidh na ranganna saor in aisce agus mairfidh an cúrsa 10 seachtaine.

Is féidir tuilleadh eolais a lorgach teagmháil a dhéanamh le
fionnuala@culturlann.ie

22/04/21 - 24/06/21

ZOOM