What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Máirt 15 Noll 2020
Am: 7pm

Breathnaíonn and rang seo ar éagsúlachtaí struchtúir, feasachta, análaithe agus gluaiseachta. Tá an rang seo foirfe do lucht bunleibhéil agus meánleibhéil araon. Rang dátheangach. Gach Máirt ar 7pm.

Clárú: fionnuala@culturlann.ie

03/11/20 - 15/12/20