What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Déar 21 Ean 2021
Am: 6:00pm

Tá ranganna ceoil na Cultúrlainne faoi lán seoil arís.

Ceoltar amhráin Ghaeilge (ar an sean-nós) arna gcóiriú ag Doimnic Mac Giolla Bhríde, an ceoltóir iomráiteach a bhfuil Corn Uí Riada bainte aige. Beidh na ranganna saor in aisce agus mairfidh an cúrsa 6 seachtaine.

Is féidir clárú nó tuilleadh eolais a lorg trí theagmháil a dhéanamh le fionnuala@culturlann.ie