What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Déar 21 Ean 2021
Am: 6:00pm
Costas: £35

Seo deis duit scil nua a bhaint amach agus tú ag foghlaim an dóigh leis an Feadóg Stáin a sheinm leis an cheoltóir Cormac ‘Buzz’ O Briain ar líne.

Tá an rang seo dírithe ar ghlantosaitheoirí, ach tá fáilte roimh daoine de gach leibhéal. Is cúrsa 10 seachtaine é seo ina bhfoghlaimeoidh tú na buneilimintí a bhaineann leis an fheadóg stáin a sheinm.

£35 don chúrsa. Feadóg stáin san áireamh (Seolta sa phost nó bailigh ón Chultúrlann)

Is féidir tuilleadh eolais a lorg trí theagmháil a dhéanamh le fionnuala@culturlann.ie

 

21st Eanáir- 1ú Aibreáin

6.00pm (2x seisiúin 40 bom | 2x 40 minute sessions)

Sos lár théarma | Mid-term break (18/03/21) 

ZOOM