What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Aoine 26 Meith 2020
Am: 12.00pm

Is iontach an scéal go bhfuil Muireann agus An Dianghlasáil anois ar fáil agus tá muid ar bís le comórtas galánta a fhógairt. Féach thíos treoracha agus rialacha an chomórtais.

Déan an leabhar a íoslódáil agus roghnaigh leathanach le dathú. Tá an leabhar ar fáil anseo:

Más rud nach bhfuil printéir agat, is féidir leat do Mhuireann féin a tharraingt agus a dhathú.

Glac grianghraf de do phictiúr (ar ghuthán póca nó ar ipad srl )agus seol isteach chugainn é.

Ní mór d’ainm agus d’aois a chur le d’iontráil.

Caithfear an pictiúr a bheith faighte againn faoin spriocdháta, 26ú Meitheamh 2020 @ 12:00 meán lae.

Is iad Máire Zepf agus Andrew Whitson moltóirí an chomórtais

Seasfaidh gach rogha agus cinneadh a dhéanfaidh na moltóirí agus níl cead aon teagmháil ná cumarsáid a dhéanamh leo maidir lena gcinntí.

Foilseofar ainmneacha na mbuaiteoirí ar shuíomhanna gréasáin na Snáthaide Móire agus Chultúrlann McAdam Ó Fiaich agus ar na meáin shóisialta.

Má chuirtear isteach iontráil, glacfar leis go nglacann an t-iarrthóir le rialacha agus le coinníollacha an chomórtais agus go bhfuil sé/sí sásta na hiontrálacha bheith uaslódáilte go Facebook.

Ní mór iontrálacha a chur le ríomhphost chuig:

An tSnáthaid Mhór: muireanncomp@gmail.com

faoi 26ú Meitheamh  2020 @ 12:00 meán lae.

 

Ádh mór agus bain sult!