What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Déar 24 MFómh 2020
Am: 6pm

Tá ranganna ceoil na Cultúrlainne faoi lán seoil arís. Ceoltar amhráin Ghaeilge (ar an sean-nós) arna gcóiriú ag Doimnic Mac Giolla Bhríde, an ceoltóir iomráiteach a bhfuil Corn Uí Riada bainte aige. Beidh na ranganna saor in aisce agus mairfidh an cúrsa 6 seachtaine.

Is féidir clárú nó tuilleadh eolais a lorg trí theagmháil a dhéanamh le fionnuala@culturlann.ie

24/09/20- 05/11/20 (SOS LÁR THÉARMA 29/10/20)

2X SEISIÚIN 40 BOMAITE