What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Domh 15 Samh 2020
Am:

Cad é mar a insíonn tú scéal fríd an cheol? Tá freagra na ceiste sin ag Ceolfhoireann Uladh agus ag an údar Máire Zepf!

Sceitimíní orainn bheith ag comhoibriú le ceolfhoireann Uladh agus Quotidian ar an tionscadal iontach seo ‘Mo cheol thú’ le scéal clúiteach Rita leis an tSnathaid Mhóir agus Myra Zepf a roinnt libh. 
Éist leis na ceoltóirí ag insint scéal 'Rita' lena gcuid uirlisí.
Agus anois tá muid ag lorg BHUR scéalta! Gach eolas anseo: https://quotidian.ie/projects/Ulster%20Orchestra/
Scéalaíocht, ceol agus spraoi! Bainigí sult as.