What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Luan 26 DFómh 2020
Am:

Cad é mar a insíonn tú scéal fríd an cheol? Tá freagra na ceiste sin ag Ceolfhoireann Uladh agus ag an údar Máire Zepf!

Éist leis na ceoltóirí agus iad ag insint scéal ‘Rita’ lena gcuid uirlisí. Agus ansin, beidh bhur sealsa agaibh, a pháistí! Beidh muid ar lorg scéalta agus pictiúr uaibhse, a pháistí, agus cumfaidh an cheolfhoireann ceol le cur leis na cinn is ansa leo.

Coinnigh súil ghéar ar na meáin shóisialta le haghaidh tuilleadh eolais faoin fhiontar seo.

Comhfhiontar atá anseo idir Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Ceolfhoireann Uladh agus Quotidian– Word on the Street.