What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 14 Márta 2020
Am: 10.00rn-4.00in
Costas: £15.00

Tá Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ag reáchtáil Dianchúrsa Lae sa Ghaeilge. Is bealach iontach dianchúrsa le cur go mór le do chuid scileanna teanga taobh istigh d’achar ama gairid. Cúrsa spreagúil eolasach a bheidh ann agus bíodh geall go gcothóidh an cúrsa seo muinín ionat as do chumas Gaeilge. Seo a leanas na leibhéil a bheidh ar fáil: Glan-tosaitheoirí - Tosaitheoirí - Meánleibhéal - Ardleibhéal

Déan teagmháil le Fionnuala ag fionnuala@culturlann.ie le tuilleadh eolais a fháil