What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 27 Lún 2020
Dáta: 2 Aoine 28 Lún 2020
Dáta: 3 Sath 29 Lún 2020
Am: 11.00am-12.30pm
Costas: £10

Mar chuid de Liú Lúnasa, tá Cultúrlann McAdam Ó Fiaich ag reáchtáil Dianchúrsa Gaeilge. Is bealach iontach é dianchúrsa le cur go mór le do chuid scileanna teanga taobh istigh de thréimhse ghairid ama. Cúrsa spreagúil eolach a bheidh ann agus bíodh geall go gcothóidh an cúrsa seo muinín ionat as do chumas Gaeilge.

Beidh na leibhéil seo a leanas ar fáil:

Bunrang – Meánrang – Rang Comhrá.

27ú- 29ú Lúnasa 2020

Tá táille £10 ar an chúrsa.

Cláraigh le Fionnuala ag fionnuala@culturlann.ie