What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Déar 6 Lún 2020
Am: 6.00pm

Mar chuid d’Fhéile an Phobail, beidh muid ag reáchtáil ceardlann ghalánta amhránaíochta mar chuid d’Fhéile an Phobail. Ceolfar amhráin Ghaeilge (ar an sean-nós) arna gcóiriú ag Doimnic Mac Giolla Bhríde, an ceoltóir iomráiteach a bhfuil Corn Uí Riada bainte aige.

Beidh an cheardlann seo saor in aisce.

Is féidir clárú nó tuilleadh eolais a lorg trí theagmháil a dhéanamh le fionnuala@culturlann.ie