What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 15 Feabh 2020
Am: 1.00in
CLUB LEABHAR CHOISCÉIM FEIRSTE
Beidh céad seoladh 2020 ar siúl Dé Sathairn 15 Feabhra @ 1:00 sa Taiscumar i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich.
Dhá leabhar  a sheolfar:
Caipín an tSonais, an tríú cnuasach filíochta le Nuala Reilly
agus
An Crith Beo: Scríbhneoireacht Sheosaimh Mhic Grianna le hOilibhéar Ó Croiligh
Aoichainteoirí: An Dr Eibhlín Mhic Aoidh agus Risteard Mac Gabhann
  • Cuirfear sólaistí ar fáil.
  • Fáilte roimh chách
  • Tuilleadh eolais: eolas@an4poili.com  028 9032 2811