What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Aoine 21 Feabh 2020
Dáta: 2 Aoine 3 Aib 2020
Am: 10.30rn-12.30in
Costas: £20.00

Cúrsa 6 seachtaine a chlúdaíonn gnéithe teanga agus cultúr na Gaeilge, a thugann tuiscint ar nathanna cainte na Gaeilge sa chaint agus sa chomhphobal. Ní cúrsa teanga é seo. Ábhair a phléifear: ● Logainmneacha ● Sloinnte ● Béarla na hÉireann ● Stair naTeanga ● Teangacha Ceilteacha ● An Ghaeilge sa lá atá inniu ann

Déan teagmháil le fionnuala@culturlann.ie le tuilleadh eolais