What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Céad 22 Ean 2020
Am: 7.00in-9.00in
Costas: £35.00/ £30.00

Tá na ranganna Gaeilge ag toiseacht ar ais i Mí Eanáir 2020. Tá 4 leibhéal ar fáil: Buntosaitheoirí, Bunrang, Meánrang, Ardrang. Beidh na ranganna ar siúl gach oíche Céadaoin ó 7.00in-9.00in ar feadh 10 seachtain, le 4 leibhéal ar fáil. Beidh Bunrang agus Meánrang ar siúl gach Satharn ó 11.00rn-1.00in ar feadh 10 seachtain.

Déan teagmháil le Fionnuala ag fionnuala@culturlann.ie le tuilleadh eolais a fháil.