What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Céad 11 Márta 2020
Am: 7.00in
Costas: Daoine Fasta/ £5 an dán Daoine Óga Saorchead

Meastar go bhfuil borradh ag teacht ar chúrsaí litríochta pobal-bhunaithe agus go bhfuil níos mó daoine ag dul i mbun pinn, go háirithe i dtaca le cúrsaí filíochta de, ná mar a bhí le tamall anuas. Moltar go dtógfar ar an bhorradh seo agus go ndéanfar iarracht dlús a chur leis trí chomórtas ard –próifíl filíochta a reáchtáil, go bliantúil, sa Chultúrlann leis na hEalaíona agus an Ghaeilge a fhorbairt trí chomórtas rannpháirteach filíochta a reáchtáil a thugann spreagadh agus ardán don phobal ábhar pearsanta a roinnt. Beidh dhá Rannóg ann: • Gradaim Daoine Óga o Gaeilge o Teangacha eile nach an Ghaeilge iad • Gradaim Daoine Fasta o Gaeilge o Teangacha eile nach an Ghaeilge iad *Ní ghlacfar le iontrálacha i ndiaidh an spriocdháta ar an 14ú Mí Feabhra 4:00pm*

Daoine óga

  • Roghnófar gearrliosta ag ár Moltóirí Máire Zepf, Frances Hesketh agus Fionnuala Ní Mhealláin agus cuirfear cuireadh daoibh teacht chuig Oíche Bronnta anseo sa Chultúrlann ar an 11ú Márta.

Le haighaidh tuille eolais go i dteagmháil le Sinéad Nic Colaim ag sinead@culturlann.ie.

 

Daoine Fasta

  • Roghnófar gearrliosta ag ár Moltóirí Philip Cumming, Milène Fegan agus Gearóid Mac Lochlainn agus cuirfear cuireadh daoibh teacht chuig Oíche Bronnta anseo sa Chultúrlann ar an 11ú Márta.

  • Tá costás £5 le gach dán, le chuir isteach ar an comórtas, chuir do ereceipt chuig comortas@culturlann.ie le do pacáiste eolais a fháil le foirm iontrála agus treoir línte.