What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Aoine 31 Ean 2020
Am: 12.00in-2.00in
Costas: Saorchead/ Buail isteach

Anois teacht an Earraigh agus tá an lá ag dul chun síneadh Is tar éis na Féil’ Bríde ardóidh mé mo sheol! Ní bheidh aon duine ag ardú aon seol gan Crosóg Bhríde bheith acu agus má tá tú ag iarraidh an tseancheird seo a fhoghlaim bí linn do na ceardlanna saor in aisce seo a eascú ag Cormac Ó Donnghaile.