What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Máirt 28 Ean 2020
Am: 4.00in-5.30in
Costas: £30.00 (Feadóg stáin san áireamh)

Bheireann Airneál na nÓg deis do dhaoine óga iad féin a thumadh sa cheol, sa scéalaíocht agus sa damhsa leis na teagascóirí is fearr sa chathair. Bíonn éagsúlacht gníomhaíochtaí idir lámha a fhorbróidh scileanna na ndaoine óga sna healaíona Gaelacha lena n-airítear an fheadóg stáin, an scéalaíocht agus an amhránaíocht. *Tá an clár seo dírithe ar pháistí idir 5 agus 11 bhliain

Clárú le Brónagh ag bronagh@culturlann.ie