What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Máirt 31 Lún 2021
Am: Dé Máirt agus Dé hAoine 10am

Áis bhreise dóibh siúd atá ag foghlaim na Gaeilge, dírithe ar óg agus ar aosta. Tá an-ráchairt ar na postálacha laethúla seo, go háirithe i measc daoine a bhfuil páistí óga ar Ghaelscoileanna acu. Dé Máirt agus Dé hAoine 10am

Ar Facebook agus Twitter 

Facebook: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Twitter: @Culturlann