What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 25 Iúil 2020
Am: Gach Satharn 1-2pm

Bígí linn achan Satharn nuair a chraolfar beo scoth an cheoil thraidisiúnta ó sár cheoltóirí agus sáramhránaithe ar ár leathanach facebook

Facebook: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich