What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Céad 6 Samh 2019
Am: Gnáth-amanna oscailte
Costas: Saor in aisce

Is grúpa beag pobail é Cumann F.O.C.U.S do dhaoine fásta a bhfuil sainriachtanais oideachais acu. Tá an cumann lonnaithe i Léana an Dúin agus ó bunaíodh é, tá teagmháil déanta ag baill an chumainn le líonra de theagascóirí agus d’eagraíochtaí éagsúla. Mar sin de, is féidir leo imeachtaí agus deiseanna éagsúla ina bpobal féin agus níos faide amach a aimsiú. Cuireann an cumann chun tosaigh cearta na mball, lena n-áirítear Rogha, Féin-Abhcóideacht agus Saoránacht. Is é aidhm Chumann F.O.C.U.S. tacú le daoine fásta a bhfuil sainriachtanais oideachais acu agus an t-eolas agus na deiseanna a thabhairt dóibh a chuirfidh ar a gcumas a gcuid cúram lae féin a eagrú agus a reáchtáil. Taitníonn an cheardaíocht go mór leis na baill, agus tugadh dúshlán nua dóibh a bhfeiltbhrat féin a dhearadh. Bhí ceardlanna ag an ghrúpa leis an ealaíontóir áitiúil Marie Louise Gormley, agus lean an grúpa leo ag déanamh feiltbhrat ina dhiaidh sin. Is é teideal an taispeántais ná ‘Blood, Sweat and Felt’. Doirteadh go leor fola agus go leor deor leis an taispeántas seo a chur i gceann a chéile. Bainigí sult as.

Tá fearadh na fáilte romhat chuig seoladh an taispeántais seo Déardaoin 07/11/2019 ag 7:00pm sna Ballaí Bána. Beidh sólaistí ar fáil.