What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 30 Samh 2019
Am: 8:00pm - 11:00pm
Costas: Fáilte roimh síntiús

Oíche ar leith shiamsaíochta arna cur i láthair ag Clara Ní Ghiolla. Bíonn scoth an cheoil, cuideachta mhaith agus duaiseanna deasa ag Oíche Síol. Cuirtear fáilte roimh gach duine amhrán nó scéal a rá, nó cúpla port a bhualadh. Téann gach fáltas ón oíche chuig an iliomad carthanachtaí a dtugann Síol tacaíocht dóibh. Crannchur ar an oíche do chách a cheannaíonn ticéad.

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 8:00pm - 11:00pm Am Tosaigh 8:00pm - 11:00pm