What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Céad 6 Samh 2019
Am: 7:00pm
Costas: £12.00 (£10.00 lacáiste)

Is é Medea an dráma is mó cáil de na seanchlasaicí Gréagacha agus coimhlint clainne mar théama dó. Tréigeann fear a bhean chéile ar bheaá¸gán cúise agus baineann sí díoltas uafásach amach. Tá cáil ar an dráma seo chomh maith mar gheall ar a léiriú ar mheon na mban agus ar an dóigh a dtugtar neamhaird ar a gcearta pearsanta. Is í an t-aisteoir mór le rá Tara Breathnach (Anne Boleyn i scannán faisnéise an BBC, The Last Days of Anne Boleyn agus May Collingwood in A Nightingale Falling) atá i bpáirt Medea agus is gné thábhachtach den léiriú seo an damhsa clasaiceach atá fite fuaite ann.

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 7:00pm Am Tosaigh 7:00pm
    Complántas: Splódar