What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Céad 4 Noll 2019
Am: 12:00pm
Costas: Saor in aisce

Bígí linn d'oscáilt oifigiúil Fhleadh Feirste 2019 ina gcuirfidh muid tús spleodrach le ceiliúradh 10 mbliana den fhleadh. Tá muid ag dúil le caint ó aoi speisialta agus beidh méaróga bia agus fíon, scoth an cheoil agus neart eile. Seolfar an fhleadh le gig ghalánta a bhuí le Cumann Ceoil Thraidisiúnta Choláiste Ollscoile Naomh Muire.