What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Domh 8 Noll 2019
Am: 1:00pm - 2:30pm
Costas: £6.00 an páiste, £10.00 do bheirt nó £15.00 do theaghlach de thriúr nó níos mó

Ná cailligí an deis bualadh le Daidí na Nollag agus é ag tabhairt cuairt ar Chultúrlann McAdam Ó Fiaich agus ar na páistí ar fad le Gaeilge! Gheobhaidh na páistí maithe uilig bronntanas deas ar an lá! Agus tú ag fanacht le bualadh leis an fhear é féin, thig leat sult a bhaint as ceardlann ealaíne spraíúil a bheidh ag tarlú ag an am chéanna.