What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 19 MFómh 2019
Dáta: 2 Domh 3 Samh 2019
Am: Gnáth-amanna Oscailte
Costas: Saor in aisce

Is mór an onóir dúinn gach bliain cuireadh a thabhairt d’ealaíontóirí óga díograiseacha Choláiste Feirste a gcuid ealaíne a chur ar taispeáint i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich. Tugann an taispeántas seo spléachadh dúinn ar shaol na n-óg sa cheantar agus ar na hábhair is mó atá mar inspioráid ag na hógánaigh seo.

Tá fearadh na fáilte romhat a bheith linn don oscailt oifigiúil, an 19 Meán Fómhair, 7:00pm, nuair a dhéanfaidh muid ceiliúradh ar an chumas ealaíne ar leith atá sa phobal áitiúil seo againne.

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 19/09/2019 - 03/11/2019 Am Tosaigh Gnáth-amanna oscailte