What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Luan 16 MFómh 2019
Dáta: 2 Luan 9 Noll 2019
Am: 6:00pm - 10:00pm
Costas: £10.00 clárú bliana & £1.00 an seisiún

Bíonn Cumann Óige na bhFál ar siúl i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich gach oíche Luain ó 6:00pm - 8:00pm do pháistí bunscoile (idir rang 4 agus rang 7) agus ó 8:00pm - 10:00pm do dhaltaí meánscoile (ón chéad bhliain ar aghaidh). Bíonn eispéiris iontacha ag daoine óga agus iad ag glacadh páirt in imeachtaí an chumainn, idir chluichí, cheol, dhráma, chláir forbartha pearsanta agus a thuilleadh nach iad.

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 6:00pm - 10:00pm Am Tosaigh 6:00pm - 10:00pm