What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 24 Lún 2019
Am: 12:00pm & 3:00pm
Costas: £5.00 do pháiste

Is ceiliúradh sultmhar é Tic Teac Tic Teach ar aistear an pháiste ón ghiniúint go dtí an chéad lá scoile. Fóirsteanach do pháistí ó 3 - 6 bhliain d'aois. D'fhorbair Púca Puppets an taispeántas dátheangach seo do dhaoine óga le páistí ag aois naíscoile. Mar sin de, tuigeann siad an tábhacht a bhaineann le spraoi, iad a chur ar a suaimhneas agus, níos tábhachtaí arís, glactar le sceitimíní na bpáistí mar chuid den seó. Spreagtar na páistí le bheith rannpháirteach sa seó agus le bheith fiosrach faoin scéal, mar is leosan an scéal fosta.

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: Uair a chloigh Am Tosaigh 12:00pm & 3:00pm
    Complántas: Púca Puppets