What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Luan 19 Lún 2019
Dáta: 2 Aoine 23 Lún 2019
Am: 9:30am - 2:30pm
Costas: £20 an pháiste / £30 do bheirt

Tá Scoil Samhraidh Aisling Óg ar ais aríst i mbliana ina dhiaidh bliain an-ráthúil anuraidh!

Seachtain sultmhar do phaistí óga ar féidir leo a scileanna a fhorbairt agus muinín a ardú fríd an drámaíocht, amhránaíocht agus cairdeas. Fóirsteanach do pháistí idir 7 agus 10 mbliain d’aois.

Cláraigh ag https://scoilsamhraidhaislingog.eventbrite.ie

Le tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le orla@culturlann.ie nó cuir glaoch orainn ar 028 9096 4180. 

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 19/08/2019 - 23/08/2019 ó 9:30am - 2:30pm Am Tosaigh 9:30am