What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Sath 3 Lún 2019
Dáta: 2 Sath 10 Lún 2019
Am: 11:00am - 12:00pm
Costas: £3 an séisiúin

Ná caill Plúra-Lúra, Nóra Bheag, Daideo, agus iomlán a gcairde lena gcuid scéalta, amhrán agus damhsaí a mbainfidh páistí beaga an-spraoi astu agus iad ag cur lena bhforbairt oideachasúil.

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 11:00am - 12:00pm Am Tosaigh 11:00am
    Eolas Eile: Íoc ag an doras