What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Aoine 2 Lún 2019
Am: 7:00pm
Costas: Saor in aisce

Díospóireacht phainéil le gairmithe na hearnála ag cíoradh ról na mban i ngnó an cheoil thraidisiúnta agus an cheoil tíre.

Déanfaidh Gráinne Holland, Úna Monaghan agus Tara Finn plé ar na bealaí a mbíonn ceoltóirí agus ealaíontóirí ag dul i ngleic le polaitíocht agus le taobh praiticiúil na cruthaitheachta agus na camchuairteanna, agus le cúrsaí taifeadta agus airgead a shaothrú fríd na healaíona. Agus baill an phainéil ag tarraingt ar a dtaithí saoil féin, díreofar ar cheisteanna a bhaineann le mná i gceol na hÉireann agus ar chúinsí na hearnála seo ina bhfuil ceannas i ndáiríre ag na fir, den chuid is mó. 

Cathaoirleach: Lynette Fay ó BBC Ráidió Uladh

 

 

 • Sonraí Imeachta
  Fad an Imeachta: 7:00pm - 9:00pm Am Tosaigh 7:00pm
  Complántas: Fair Plé
 • Sonraí Foirne

  Lynette Fay

  Gráinne Holland

  Úna Monaghan

  Tara Finn