What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: Sath 12 DFómh 2019
Am: 10:00am - 12:00pm
Costas: Saor ach fáilte roimh shíntiúis

Cuidíonn Caiféanna Deisiúcháin le daoine a gcuid earraí a fháil deisithe saor in aisce, earraí a bheadh caite i dtraipisí i gcúl cófra tranglaim nó i láithreán líonadh talún murach sin. Scaip an scéal, a chairde, ar dhaoine agus ar ghrúpaí eile a mbeadh suim acu ann agus le chéile is féidir linn an togra seo a chur ar bun i mBéal Feirste. Buailigí isteach agus tógaigí aon rud briste libh agus déanfar gach iarracht é a dheisiú, saor in aisce!

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 10:00am - 12:00pm Am Tosaigh 10:00am - 12:00pm