What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Máirt 1 DFómh 2019
Dáta: 2 Máirt 29 DFómh 2019
Am: 10:00am - 12:00pm
Costas: £4.00 an páiste & £2.00 do gach páiste breise

Bígí linn le haghaidh sraith nua de Bhabaithe Cultúir, réimse d’eispéiris idirghníomhacha chruthaitheacha a chuireann le samhlaíocht na bpáistí óga trí dheiseanna a thabhairt dóibh triail a bhaint as rudaí nua. Bíonn saoirse acu prácás a dhéanamh agus a gcuid scileanna cruthaitheacha a fhiosrú i spás sábháilte, fáilteach Gaelach. Cé go mbíonn an seisiún seo trí mheán na Gaeilge, tá fáilte roimh gach duine, cibé cumas sa teanga atá acu. Aois: 0-4

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 10:00am - 12:00pm Am Tosaigh 10:00am - 12:00pm
    Eolas Eile: I gcomhar le Young At Art