What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Máirt 7 Beal 2019
Dáta: 2 Máirt 14 Beal 2019
Dáta: 3 Máirt 21 Beal 2019
Dáta: 4 Máirt 28 Beal 2019
Dáta: 5 Máirt 4 Meith 2019
Am: 10:00am
Costas: £4 an pháiste / £2 ina dhiaidh sin

Tiocfaidh tuismitheoirí agus caomhnóirí le chéile le páistí óga idir 0-4 bliana d’aois le sult a bhaint as ealaín agus cultúr!

Bígí linn le haghaidh sraith nua de Bhabaithe Cultúir, réimse eispéiris idirghníomhach chruthaitheach a chuireann le samhlaíocht na bpáistí óga trí dheiseanna a thabhairt dóibh triail a bhaint as rudaí nua.  Bíonn saoirse acu prachas a dhéanamh lena gcuid ealaíne agus a gcuid scileanna cruthaitheacha a fhiosrú i spás sábháilte, fáiltiúil Gaelach. 

Cuireann Babaithe Cultúirle féin-mhuinín an duine óig, chomh maith leis na scileanna idirphearsanta agus teicniúil atá acu.  Bealach iontach atá ann le tréimhse a chaitheamh le do pháiste .

Cé go mbíonn an seisiún seo trí mheán na Gaeilge, tá fáilte roimh ghach duine, cibé cumas sa teanga atá agat.

Aois: 0-4

  • Sonraí Imeachta
    Fad an Imeachta: 2 uair Am Tosaigh 10:00am - 12:00pm
    Complántas: Young at Art