What are you looking for?

Tá cúis ceiliúrtha ag Cultúrlann McAdam Ó Fiaich an tseachtain seo agus an duais ‘Printíseach na Bliana’ bainte amach ag Fionnuala Cush, Oifigeach Forbartha Gnó, ag na Duaiseanna Scileanna Cruthaitheacha agus Cultúrtha 2019.

Is í aidhm na nduaiseanna Scileanna Cruthaitheacha agus Cultúrtha ná aitheantas a thabhairt dóibh siúd atá ag obair le cultúr, healaín agus hoidhreacht a chur chun cinn ar bhealaí éagsúla.  Bronnadh an duais ag searmanas i gCaerdydd ar 1 Aibreáin 2019.  Bhí iarratasóirí ainmnithe ar na duaiseanna seo ó ionaid ealaíne agus cultúrtha ó na sé chontae, ón Alban, ó Sasana agus ón Bhreatain Beag as an obair a bhí déanta acu le linn printíseachtaí a rinne siad le bliain anuas. 

Bhí lámh an uachtair ag Fionnuala Cush, a bhí mar chomhbhuaiteoir le Sophie Hukin ó Sharp Futures i Manchain. Thosaigh Fionnuala ag obair le Cutúrlann McAdam Ó Fiaich i 2016 agus í mar fhreastálaí i gcaife na Cultúrlainne, Bia, agus ó shin ghlac sí leis an phrintíseach agus tá sí anois fostaithe mar Oifigeach Forbartha Gnó.

Dúirt Aisling Ní Labhraí, Stiúrthóir Chultúrlann McAdam Ó Fiaich: 

Is bean óg cumasach agus cliste í Fionnuala atá i gcónaí sásta tabhairt faoina cuid oibre. Cuireann a pearsantacht gealgáireach go mór le hobair na Cultúrlainne. Tá an t-ádh orainn go bhfuil sí linn agus tá an t-ádh orainn go raibh an maoiniú ar fáil ó Creative and Cultural Skills chun í a fhorbairt. Is sampla í Fionnuala den ábaltacht agus den tiomáint atá ag daoine óga ón cheantar seo agus an tábhacht atá ann le infheistíocht a dhéanamh iontu.”

Dúirt Áine Robinson, Cathaoirleach Chultúrlann McAdam Ó Fiaich:

“Tá áthas an domhain orainn gur bhuaigh Fionnuala an duais seo. Tá éacht iontach bainte amach aici agus is eiseamláir an-mhaith í do Ghaeil óga atá ag smaoineamh faoi shlí beatha sna hEalaíona.” 

Ba mhaith le gach duine i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich comhghairdeas ó chroí ollmhór a ghabháil le Fionnuala Cush, agus guímid gach rath uirthi ina gairm amach anseo.