What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 23 Márta 2023
Dáta: 2 Déar 27 Aib 2023
Am: 7
Costas: Saorchead

Léaspáin - the dancing coloured lights that appear before your eyes at times when you drift a little too far towards other dimensions. (Manchán Magan, Thirty-Two Words for Field, 2020)Is cuid de shaothar ealaíne leanúnach é ‘Léaspáin’ a scrúdaíonn an méid a bhíonn i bpáirt ag eispéiris chéadfacha shícideileacha sa dúlra agus ag béaloideas traidisiúnta na hÉireann.

Chuaigh an mhéarnáil bhithlonrach i bhfeidhm chomh mór sin ar an ealaíontóir gur thosaigh sí a fhiosrú an dóigh ar bhain daoine i rith na staire ciall as tarluithe nádúrtha mistéireacha, na scéalta a bhaineann leo agus na n-éifeachtaí fisiciúla agus cognaíocha ar an chorp.

Úsáideann Hughes ábhair shintéiseacha shaorga a bhaineann go minic le nithe ‘uirbeacha’ chun íomhánna tumthacha féachana a chruthú. Sa taispeántas seo cuireann sí fís dhigiteach agus boscaí solais peirspéacs i láthair mar léirithe dealbhóireachta ar a cuid saothair. Bhain Susan Hughes, as Béal Feirste, Máistreacht san Ealaín amach in 2021 ó Ollscoil Uladh.

Tá go leor tréimhsí cónaitheachta mar ealaíontóir curtha i gcrích aici in Éirinn agus i gCríoch Lochlann áit ar bhain sí úsáid as an bhua atá aici mar fhidléir traidisiúnta mar uirlis bhabhtála chun scéalta áitiúla a aimsiú.

[BÉARLA]
‘Léaspáin’ is part of an ongoing body of artwork exploring the intersection of psychedelic sensual experiences in nature with traditional Irish folklore.

The intensity of the artists’ own experience of bioluminescent phosphorescence started an inquiry into how humans throughout history have made sense of mysterious natural occurrences, the stories that are associated with them and the physical and cognitive effects on the body.

Hughes uses synthetic and artificial materials often associated with the ‘urban’ to create immersive viewing environments. In this exhibition she presents digital video and perspex light boxes as sculptural manifestations of her subject matter. Susan Hughes, from Belfast, graduated with a Masters Degree in Art in 2021 from the University of Ulster.

She has completed many artist residencies in Ireland and Scandinavia where she has used her traditional fiddle playing as a bartering tool to gain access to local stories.