What are you looking for?

Sonraí Imeachta

Dáta: 1 Déar 2 Feabh 2023
Dáta: 2 Déar 16 Márta 2023
Am: 19:00

Ón 2 Feabhra go dtí an 16 Márta, 2023, taispeánfar saothar leis an ealaíontóir Elizabeth Bleynat i nDánlann Dillon.

Tiomnaithe do chaomhnú agus do mhaoirseacht chósta na hÉireann, bailíonn Bleynat plaistigh ildaite mhara agus í amuigh ar shiúlóidí rialta cois trá i gContae an Chláir. Is iad na plaistigh seo príomhábhair dá cleachtas ealaíne.

Trína cuid oibre, déanann Bleynat gach iarracht fiúntas a chur ar ais in ábhar dramhaíola; ag maíomh gur chóir áilleacht agus feidhm a bhaint as nithe atá ann cheana féin le truailliú plaisteach a athrú. Úsáideann sí teicnící ceardaíochta amhail fíodóireacht agus fuáil chun taipéisí balla agus dealbhóireacht a d’fhéadfaí a chaitheamh a chruthú.

Ina cuid saothar, déanann sí machnamh ar shaothar daonna agus ar eiticí timpeallachta, agus í ag déanamh comparáide idir indiúscarthacht earraí agus saothar daonna. A saothair mhionsonraithe ealaíne lámhdhéanta, molann siad an deisiú agus an t-athchóiriú, maireachtáil go réidh leis an phláinéad, agus an t-athchóiriú seachas an dúshaothrú. Chríochnaigh Bleynat Máistreacht sna Mínealaíona i gColáiste Ealaíne Bhoirne in Aibreán 2022.

Is é seo a céad taispeántas aonair.